Επωνυμία: ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 158076120000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 63631
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801501875

Κεφαλαιακές Εισφορές: €5.000,00
Λήξη Διάρκειας Ν.Π.: 04/02/2046
Στοιχεία μελών / εταίρων:.

1. ΣΤΕΡΓΑΚΗ ΚΥΡΑΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΕΛΕΝΗΣ , κάτοικος ΡΟΔΟΣ, επί της οδού ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ, αρ. 0, ΤΚ 85109, κεφαλαιακή εισφορά αξίας 2.500,00 ευρώ -250 μερίδια

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΕΛΕΝΗΣ , κάτοικος ΡΟΔΟΣ, επί της οδού ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ , αρ. 0, ΤΚ 85109, κεφαλαιακή εισφορά αξίας 2.500,00 ευρώ -250 μερίδια

Διαχειριστής Εταιρείας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΕΛΕΝΗ